Najdihojca in Travniški zvonček

Po Kosovelu sem nadaljevala z otroško poezijo in najmlajšemu zrecitirala še Najdihojco Frana Levstika in Travniški zvonček Desanke Maksimović. Kdo bi si mislil, da je branje pesmic lahko tako zabavno, sploh če jih bereš prvič in se vmes loviš s pravilnim naglaševanjem besed, da bi tudi rime bolje učinkovale. Najdihojco krasijo črno-bele ilustracije Franceta Miheliča, […]

Prva

Tista čisto prva, prva prebrana in slišana knjigica, s katero sva s sinkom začela skupni projekt, je Kosovelovala pesniška zbirka za otroke Naša bela mačica. Odprla sva jo že v porodnišnici, začela pa sem s slovesnim nagovorom oz. uvodom o Srečkovem življenju in ustvarjanju. Zagotovo je bil sinko zelo navdušen, samo pokazati še ni znal, […]