ZAKAJ V BRALNI PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA?

Naša mala knjižnica je odličen bralni projekt založbe KUD Sodobnost International, h kateremu lahko v šolskem letu 2017/18 pristopi tudi vaš vrtec ali osnovna šola. Zakaj? V razmislek ponujam svoj pedagoški pogled na takšno šolsko dejavnost.

Letošnji bralni projekt Naša mala knjižnica (NMK) bo že deseti po vrsti. V njem sodeluje čez 120 slovenskih vrtcev in osnovnih šol, katerih mentorji in otroci o takem delu poročajo z zadovoljstvom.

Tisto, s čimer se začne uresničitev vsakega šolskega bralnega projekta, nista le založba ali ustanova, ki ga ponudi, temveč je to mentor projekta v vrtcu ali šoli. To so vzgojitelji in učitelji različnih starosti, z različnimi delovnimi izkušnjami, različno delovno vnemo in različnimi interesi. Zamišljam pa si, da prav vsi v knjigi vidijo nekaj pomembnega za otroke, s katerimi delajo, in tudi zase, tako na poklicni kot na osebni ravni.

PEDAGOŠKI NAMIG: Če od otrok pričakujemo, da bodo ponujene šolske bralne aktivnosti sprejemali odprto in sproščeno, mora do njih takšen odnos najprej vzpostaviti mentor. Večna problema t. i. dodatnih dejavnosti, ki jih izvaja vzgojitelj ali učitelj kot mentor, sta slaba finančna motivacija in večji časovni poseg v mentorjev delovnik, zato je o podobnih projektih, bralnih ali drugih, zmeraj smiselno premisliti vsaj dvakrat, preden se vanje zares vključimo.

Kot profesorica slovenščine vidim več prednosti bralnega projekta Naša mala knjižnica. Naj spodnji poudarki pri odločitvi za sodelovanje pomagajo tudi vam.

a) Knjige, ki jih otroci preberejo v projektu NMK, so podane od založbe, to pomeni, da vi ne izbirate naslovov. Kar se na prvi pogled lahko komu zdi omejujoče, se lahko po drugi strani za že tako obremenjenega učitelja/vzgojitelja zdi kot prednost, saj mu ni treba delati selekcije med široko ponudbo otroške in mladinske literature.

b) Knjige so skrbno izbrane, kakovostne tako po vsebini kot oblikovni podobi. V letošnjem naboru za najmlajše med drugimi prepoznam slikanico Ferdo, veliki ptič Andreje Peklar (pohvaljena je na blogu Pri Sofiji), v čtivu za starejše pa odličnega Petra Svetino z zbirko Sosed pod stropom (o njej sem več napisala tukaj).

c) Založba KUD Sodobnost International je za sodelujoče v projektu pripravila t. i. Ustvarjalnik, to je gradivo, ki mentorja in mlade vodi k aktivnostim po branju. Vaje od otroka ne zahtevajo natančnih in tipičnih šolskih obnov, temveč so vsebinsko in grafično zanimive ter didaktično različne. Dovolim si ugibati, da so všeč tako otrokom kot mentorjem.

d) V projektu obstaja več dodatnih oblik sodelovanja – npr. pismo presenečenja, obisk avtorja knjige v vrtcu/šoli ipd., kar dodatno osmisli branje in motivira vse sodelujoče.

Prav predšolsko obdobje in prvi dve triadi osnovne šole sta tisti obdobji, ko večina otrok knjigo še vidi kot zelo zanimivo reč. Ob njej se družijo s starši, z vrstniki, v vrtcu jo enačijo z igračami, v prvih razredih osnovne šole pa so z branjem še manj obremenjeni kot kadarkoli pozneje.

Zaradi večje naravne motiviranosti in naklonjenosti knjigi, ki jo otroci v tem obdobju čutijo, je tudi delo mentorja v takem bralnem projektu lahko polnejše. Vedite, k srednješolskim učiteljem predajate bralce in nebralce. Med bralci pa je mnogo takih, ki so to skozi turbolentno šolanje ostali prav zato, ker so že zgodaj začutili zagon, aktivnost in bralno vnemo katerega od svojih učiteljev, pogosto prav mentorja branja v osnovni šoli.

K projektu Naša mala knjižnica se je mogoče pridružiti do 26. septembra. Prijavnica je tukaj.

Še več informacij o projektu dobite, če všečkate NMK na Facebooku, klik.


Objava je nastala v sodelovanju z založbo KUD Sodobnost International, ni finančno podprta in odraža videnje potenciala projekta avtorice bloga Gospodična knjiga.

 

Dodaj odgovor