MASKO JE RES TEČNO NOSITI, TODA … PROJEKT ZA SLOVENSKE ŠOLE

Dragi učitelji, ravnatelji in vsi drugi somišljeniki, ki na šolskih hodnikih in v šolskih učilnicah pogrešate več zanosa učencev in dijakov pri spoštovanju nošenja zaščitne maske, vsi tisti, ki po preklicu odloka o obveznem nošenju maske v matični učilnici za višje razrede OŠ in srednje šole mislite podobno kot jaz: vam namenjam to preprosto, hitro in, verjamem, učinkovito zamisel za projekt slovenskih šol z naslovom MASKO JE RES TEČNO NOSITI, TODA …

Na svoj računalnik ali mobilni telefon s klikom brezplačno naloži Wordov dokument MASKO JE RES TEČNO NISITI, TODA … V njem sem oblikovala 12 preprostih predlog in eno prazno.

KAKO UPORABITI PREDLOGE ZA ŠOLSKI PROJEKT?

  1. Naloži Wordovo datoteko.
  2. Natisni želeno število predlog. Ne pozabi tudi na zadnjo, prazno.
  3. Predloge prinesi v razred in učencem/dijakom podaj navodilo:

“Izvoli predlogo in jo dopolni s čim boljšim in izvirnim nadaljevanjem. Ustvaril boš jasen argument, zakaj masko resno uporabljaš na pravilen način, čeprav gre tudi tebi maska zelo na živce. S tem boš k uporabi maske v šoli spodbudil tudi svoje sošolce.”

KAJ, KO UČENCI OZ. DIJAKI PREDLOGE IZPOLNIJO?

  1. Učenci oz. dijaki lahko izpolnjene predloge po želji pobarvajo, okrasijo, izrežejo.
  2. Nalepijo jih lahko na plakat. Plakat lahko visi v razredu. Še bolje pa, če …
  3. Izpolnjene predloge nalepite po celi šoli. Okrasite predvsem zelo obiskane hodnike in kotičke, da bo predloge videlo čim več šolskega osebja in učencev/dijakov.

NAJVEČJA PREDNOST TEH PREDLOG?

  1. Vsaka predloga se namenoma začenja s potrditvijo negativnega občutka oz. dejstva, ki ga poznamo vsi, ki redno nosimo maske. To je tisti del, zaradi katerega največkrat maske ne želimo predolgo nositi in se ji izogibamo. Pomembno je, da v tej situaciji nekdo prizna tvojo frustracijo – tudi v šoli! Ker ja – maska smrdi, z njo je težje dihati, drsi z nosu, rosi očala, skriva nasmeh, toda …
  2. Učence in dijake s tem, ko nadaljujejo poved, povabimo h kritičnemu in širokemu premisleku o tem, zakaj pa je masko v trenutni situaciji, ko smo tik pred razglasitvijo epidemije, vseeno KORISTNO nositi.
  3. Učencem in dijakom v tem projektu ne pojemo litanij o maskah ne učitelji, ne profesorji, ne starši, ne odrasli ter druge avtoritete, temveč drug na drugega z vzorom in lastnim argumentom vplivajo sami, medvrstniško.

Verjamem, da je to za mnoge učinkovita pot k doslednemu spoštovanju zaščitnih ukrepov in, predvsem, samozaščitnega vedenja!

Predloge uporabite pri razredni uri, izpolnjujejo jih lahko učenci oz. dijaki pri biologiji (zaščita pred virusom), slovenščini (skladnja – protivno priredje), filozofiji (moč argumenta), psihologiji (duševno zdravje, frustracija), sociologiji (družbena solidarnost, izredne razmere), kemiji (prepustnost zaščitne maske za najmanjše delce) …

Učitelji, dejavnost po smislu vključite v projekte, ki jih izvajate za 3. steber – zdrava šola, svetovni dan zdravja, svetovni dan duševnega zdravja, UNESCO …


In predvsem – pri taki uri se imejte fino. Kdo ve, kako dolgo bomo z učenci in dijaki sploh še v živo.

Vse zdravo vam želim

Nina Prešern, profesorica slovenščine in sociologije

P. S. Uporaba Wordove predloge je prosta in zanjo odstopam vse avtorske pravice pri uporabi v šoli. Toda če boste projekt oz. predlogo uporabili na družbenih omrežjih, želim, da zamisel jasno pripišete meni in me označite s profilom Gospodična knjiga, ki deluje na Facebooku in Instagramu. Hvala!

Dodaj odgovor