UČITELJU NA POMOČ

Kot učiteljica se pogosto nisem počutila dobro, zato sem zadnja leta iskala nove informacije in načine, kako bi lahko svoje delo opravljala bolj zbrano, organizirano ter pregledno zase in učence. Želala sem ustvariti sebi prilagojen način dela, ki bi podpiral moje telesno in duševno zdravje. Da sem potem zavila na čisto drugo pot, zdaj že veš. Vseeno čutim, da lahko z nekaj viri in literaturo učitelju, ki potrebuje podporo, še kaj dam. Učitelju na pomoč!


V letih poučevanja so me le malo zanimale učne metode in razni hitri recepti, kako učence motivirati za šolsko delo. Več pozornosti sem namenjala opolnomočenju sebe v razredu in izven njega. Verjela sem, da lahko le tako kot učiteljica k pouku prihajam spočita, dobrovoljna in pripravljena na odnosne izzive.

Ker vem, da so stiske učiteljev po slovenskih šolah velike – pa o njih le redko govorimo konkretno in osebnoizpovedno -, želim z nekaj odličnimi viri prikazati, kako sem si na poti osebnega in poklicnega razvoja v zadnjih letih pomagala sama.


Učitelju, ki v svojem poklicu ne želi (ponovno) izgoreti, ki se pobira po težkem šolskem letu ali od septembra do junija živi samo na pol, predlagam:

Skrb za učiteljevo duševno zdravje

  • podkast Teachers with Boundaries – pobrskaj po več kot 50 krajših epizodah, ki že v naslovu izpostavijo glavno vprašanje, recimo, ali je mogoče, da učitelj ohranja ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, kako lahko postavljanje mej učitelju poveča zadovoljstvo pri delu, kakšno ceno plača učitelj, ki zna reči ne …
  • podkast The Burned-In TeacherAmber Harper je po izgorelosti menjala šolo in izgorela še enkrat, nato pa se je zaposlila v vrtcu; v podkastu gosti prekurjene učitelje, ki so se po tej izkušnji naučili delati drugače in so v poklicu lahko ponovno zaživeli – posebej všeč mi je bila epizoda, v kateri Amber gosti svojo hčerko, ki opisuje vsakdan s svojima staršema, učiteljema (grozno, haha)

Učitelj pred vedenjskimi izzivi učencev

  • podkast School Behaviour Secrets with Simon Currigan and Emma Shackleton – kratke, bolj metodološko naravnane epizode, ki osvetlijo raznolikost vedenjskih izzivov v razredu in spodbujajo razumevanje obeh sodelujočih v odnosu (učitelja in učenca); meni so bile posebej všeč epizode How to support kids affected by bullying, How it really feels to have ADHD, Ask this powerful question to deal with challenging classroom behaviour …

Razredni menedžment

  • podkast in spletna stran Cult of Pedagogy – izjemno aplikativni in učinkoviti predlogi za majhne spremembe in rutine v razredu, ki lahko učitelju omogočijo bolj vzdržno delo, učencem pa več prisotnosti in aktivnosti med poukom

Optimizacija učiteljevega dela in učiteljevih pričakovanj

  • kraljica tega področja je gotovo nekdanja učiteljica Angela Watson s svojo knjigo Fewer Things, Better (prisluhneš lahko tudi njenemu podkastu The Truth for Teachers) – v tem delu avtorica postopoma prikaže, s kakšnimi pričakovanji (ideali) učitelji vstopamo v razred in v kakšnem stanju pogosto zapuščamo šolo, kaj ob tem za pouk počnemo še doma in zakaj se pod takimi zunanjimi in notranjimi obremenitvami veliko učiteljev zlomi; v knjigi omogoči bralcu posebej močno razumevanje za njegove stiske na področju poučevanja in spodbuja k majhnim spremembam, ki imajo velike učinke (npr. kako se ustaviti, ko te perfekcionizem ob 23.40 sili, da bi še malo preuredil svoj Powerpoint, kako malicati v miru ter imeti nedelovni dopust, kaj z vsemi šolskimi gradivi, kako pri delu popuščati in kaj opustiti, ne da bi bili zato leni)

Učiteljev osebni razvoj od temljev naprej

  • delavnico Familylaba Od poslušnosti do odgovornosti (sama se obiskala vikend delavnico, ne pa 16-dnevnega usposabljanja) – gre za spoznavanje osnovnih pojmov pedagogike Jesperja Juula, kot so recimo odgovornost, avtoriteta, samospoštovanje, integriteta, intervizija ipd.; ob tem učitelj spoznava samega sebe, se razvija in v učilnico posledično prihaja bolj opolnomočen, prisoten in zadovoljen
  • knjiga Jesperja Juula, Šolski infarkt – kritika ustroja šole in razumevanje potrebe po globljih odnosih med vsemi udeleženimi, če želimo šolo spet počlovečiti
  • knjiga Spodbujanje vzgojiteljeve in učiteljeve samopodobe, Bettie B. Youngs (v zbirki je še več krasnih del iste avtorice) – priložena so orodja za samospraševanje in samoraziskovanje

V objavi Želim si zamenjati poklic sem povedala, da me je na pot poklicne spremembe še posebej pognalo branje neke knjige. Gre za pisanje Shaune Niequist v delu Pristnost namesto popolnosti. V njej ne nagovarja učiteljev, ampak piše o svoji izkušnji megalomanskega kariernega zanosa, idealov in pričakovanj. Avtorica več let živi mimo sebe, svojih resničnih hotenj in družine, nato pa ob večjih in drobnejših življenjskih preobratih spozna, da starih ciljev ne zmore več zasledovati. Čemu? Komu na čast to dokazovanje in hlepenje po več in več? Ne gre namreč za cilje kot take. Prehoditi si želi novo pot – pristnejšo, samosvojo, počasnejšo in polnejšo, zato da lahko zaživi bolj vzdržno zase in za svoje bližnje. Knjigo bom širše predstavila v eni od naslednjih objav. Res mi je dala misliti, kaj se grem s tem svojim poklicem in bitkami v njem … Ni treba, da je tako težko.

Dodaj odgovor