Smrt v Benetkah

Thomas Mann: Smrt v Benetkah (Delo, 2004, 92 strani, prevedel Herbert Grün) Gondole, zal mlad fant, ostareli nemški gospod, opreznost, fetiši, kuga, otok, kovček, trma, smrt in zadušnost. To so asociacije, ki po več kot mesecu dni od prebrane novele ostanejo v spominu nekomu, ki se verjetno z bralnim spominom (še vedno) ne more pohvaliti. […]